Programet arsimore që ofrohen

Hapja e këtij portali është sponzorizuar nga organizata DVV International
Rr. Rexhep Mala Nr. 33 Prishtinë 10000,
Republika e Kosovës

Harta e shtrirjes regjionale
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.