Ngjarjet dhe eventet

Ngjarjet dhe eventet lidhur me arsimin për të rritur

Ministrja Bajrami vizitoi Agjencinë e AAPARr-së

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Hykmete Bajrami, ka vizituar sot Agjencinë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARr), ku është takuar me u. d. së drejtorit të përgjithshëm, Fikrije Zymberi dhe është njoftuar me stafin e këtij institucioni. ...  Lexo më shumë..

Konferenca e 4 vjetore “Arsim për Punësim”

Konferenca e 4 vjetore “Arsim për Punësim” Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur ka mbajtur Konferencën e 4 vjetore e moton “Arsim për Punësim”, ku të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.   Në këtë konfe...  Lexo më shumë..

Diplomon gjenerata e parë asistentëve për fëmijët me nevoja të veçanta

Diplomon gjenerata e parë asistentëve përfëmijët me nevoja të veçantaPër herë të parë nësistemin formal të arsimit në Kosovë, ka diplomuar gjenerata e parë e tëkualifikuarve të Nivelit të 5 “Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçantaarsimore” i zhvilluar nga PEARSON – Institucion prestigjioz Br...  Lexo më shumë..

AAAPARr-ja starton me nivelin e pestë të kualifikimeve

Duke qenë të vetëdijshëm për sfidat e reja në gjithë botën, për dukuritë me ndikim shumë të madh në zhvillimet arsimore, ekonomike, sociale, politike, themelimi i institucionit tonë vjen si përgjigje e këtyre zhvillimeve. Kosova është këmbëngulëse në udhën e reformimit të arsimit dhe aftësimit p...  Lexo më shumë..

Për herë të parë në Kosovë fillon niveli i 5-të i kualifikimit “Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore”

Ministria e Arsimit,Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencia për Arsim dhe AftësimProfesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARr), për herë të parë në sisteminformal të arsimit në Kosovë, kanë prezantuar nivelin e 5-të të kualifikimit“Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore” që...  Lexo më shumë..

Harta e shtrirjes regjionale
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.