Diplomon gjenerata e parë asistentëve për fëmijët me nevoja të veçanta


Për herë të parë në sistemin formal të arsimit në Kosovë, ka diplomuar gjenerata e parë e të kualifikuarve të Nivelit të 5 “Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore” i zhvilluar nga PEARSON – Institucion prestigjioz Britanik, realizuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe nga Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur dhe financuar nga projekti Lux-Development.Drejtuesit institucional që mundësuan zhvillimin e kapaciteteve humane në këtë fushë me shumë interes për vendin, realizimin e nivelit të 5-të të kualifikimit e kanë vlerësuar si proces mjaft sfidues por edhe të dobishëm për vendin.

Puna për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore nuk është vetëm detyrë, por është mision dhe obligim i gjithë shoqërisë.  Ky kualifikim i jep kandidatit një mundësi për të zhvilluar njohuri me rol specifik dhe më të gjerë teknik përmes studimit të rolit të asistentit për nevoja të veçanta në shkolla speciale me individë, në grupe të vogla, klasat e bashkangjitura dhe klasa në shkollat e rregullta për nxënësit me nevoja të veçanta. Ndërsa, ky kualifikim wshtw ofruar në Qendrën e Kompetencës në Ferizaj, ndërsa për grupin e dytë në Qendrën Burimore në Prishtinë.