Njoftimet

Njoftimet e AAAPARR-se

Anulim konkursi

ANULOHEN te giitha proceduar e konkursit per poziten 1 (nji) mdsimdhenes per Gjuhe Angleze ne Qendren e Kompetences ne Ferizaj sipas konkursit te shpallur me date 14.04.2018 me nr.20311 .Nga pjesemarresit ne konkurs kerkojme mirekuptim.Shkarkoni dokumentin   Lexo më shumë..

Anulim i ftesës për ofertë për ekskursion të maturantëve të Sh.M.L.T "11 MARSI" në Prizren

Per me shume informata shkarkoni dokumentin e bashkangjitur  Lexo më shumë..

Anulim konkursi

Anulohet konkursi per poziten 1 (nje) ekspert me kohezgjatje prej dy (2) muajve per hartimin e udhezuesit (doracakut) per programin SolidWorks per profilet e drejtimit "Makineri" ne kuader te shkollave partnere te AAAPARr-se.Me posht mund ta shkarkoni njoftimin zyrtar  Lexo më shumë..

Njoftim per Anulim

ANULOHET  konkursi  për  pozitat:    1 (një) punëtor teknik dhe    1 (një) punëtor ndihmës/pastrues. Per me shume detaje kliko ketu.  Lexo më shumë..

Ftesë për Ofertë

Ftesë për Ofertë  Lexo më shumë..

Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.

Kontakti
AAAPARR
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351
E-mail:xhevahire.pllana@rks-gov.net
Harta e shtrirjes regjionale
Shtator 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30