Njoftimet

Njoftimet e AAAPARR-se

Njoftim per anulim te konkursit

Konkursi per Mesimdhenes/e i lendeve profesionale te Elektroteknikes si dhe konkursi per Zyretar/e Profesionale eshte anuluar. Gjeni te bashkangjitura keto njoftime.  Lexo më shumë..

Anulim konkursi

ANULOHEN te giitha proceduar e konkursit per poziten 1 (nji) mdsimdhenes per Gjuhe Angleze ne Qendren e Kompetences ne Ferizaj sipas konkursit te shpallur me date 14.04.2018 me nr.20311 .Nga pjesemarresit ne konkurs kerkojme mirekuptim.Shkarkoni dokumentin   Lexo më shumë..

Anulim i ftesës për ofertë për ekskursion të maturantëve të Sh.M.L.T "11 MARSI" në Prizren

Per me shume informata shkarkoni dokumentin e bashkangjitur  Lexo më shumë..

Anulim konkursi

Anulohet konkursi per poziten 1 (nje) ekspert me kohezgjatje prej dy (2) muajve per hartimin e udhezuesit (doracakut) per programin SolidWorks per profilet e drejtimit "Makineri" ne kuader te shkollave partnere te AAAPARr-se.Me posht mund ta shkarkoni njoftimin zyrtar  Lexo më shumë..

Njoftim per Anulim

ANULOHET  konkursi  për  pozitat:    1 (një) punëtor teknik dhe    1 (një) punëtor ndihmës/pastrues. Per me shume detaje kliko ketu.  Lexo më shumë..

Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.

Kontakti
AAAPARR
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351
E-mail:xhevahire.pllana@rks-gov.net
Harta e shtrirjes regjionale
Nentor 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30