ANULOHET  konkursi  për  pozitat:    1 (një) punëtor teknik dhe    1 (një) punëtor ndihmës/pastrues. 

Per me shume detaje kliko ketu.