Konkursi per Mesimdhenes/e i lendeve profesionale te Elektroteknikes si dhe konkursi per Zyretar/e Profesionale eshte anuluar.

Gjeni te bashkangjitura keto njoftime.