Qendra e Kompetencës Skenderaj

Qendra e Kompetencës në Skenderaj ka gjithsejt 254 nxënës në profilet:


 • Energji
 • Klimatizim dhe Mjedis
 • Konstruksione dhe Ndërtimtari
 • Inxhinieri Civile
 • Arkitekturë
 • Ndërtues i Konstruksioneve të Thata dhe Punues i Fasadës
 • Muratorë dhe Pllakashtrues
 • Punues Betoni
 • Llamarinë punuese dhe punues metali
 • Zdrukthtarë me Punë Kulmi
 • Ngjyrë Punues
 • Punëtor Pejsazhi
 • Ndërtues i Rrugësve
 • Montues i Gypave dhe Ndërtues i Kanaleve;
 • Instalues Elektrik
 • Instalues i Ujit, Sanitarive dhe Sistemeve të Energjisë
 • Instalues i Ngrohjes
 • Ventilimit - Kondicionimit i Ajrit 

254

Nr. nxënësve

44

Nr. stafit
Adresa

Qendra e Kompetencës Skenderaj
E-mail: qkskenderaj@hotmail.com
Telefoni: 044 214 395


Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.

Kontakti
AAAPARR
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351
E-mail:xhevahire.pllana@rks-gov.net
Harta e shtrirjes regjionale
Qershor 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30