# Emri i institucionit Nr. nxënësve Adresa
1 SH.M.L.P. “Shtjefën Gjeqovi” 787 Prishtinë
Emri i institucionit Qyteti Tipi Programet
SHML "7 SHTATORI" PRISHTINE Prishtinë Publik Turizem
SHML "Gjin Gazulli" Prishtinë Publik
Shmlej "Hoxhë Kadri Prishtina" Prishtinë Publik
Shmlp "Shtjefën Gjeçovi" Prishtinë Publik Makineri Transport & trafik Tekstil
Shmlt "28 Nëntori" Prishtinë Publik
Harta e shtrirjes regjionale
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.