# Emri i institucionit Nr. nxënësve Adresa
1 SH.M.L.P. “Shtjefën Gjeqovi” 787 Prishtinë
Emri i institucionit Qyteti Tipi Programet
SHML "7 SHTATORI" PRISHTINE Prishtinë Publik Turizem
SHML "Gjin Gazulli" Prishtinë Publik
Shmlej "Hoxhë Kadri Prishtina" Prishtinë Publik
Shmlp "Shtjefën Gjeçovi" Prishtinë Publik
Shmlt "28 Nëntori" Prishtinë Publik
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.

Kontakti
AAAPARR
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351
E-mail:xhevahire.pllana@rks-gov.net
Harta e shtrirjes regjionale
Maj 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31