# Emri i institucionit Nr. nxënësve Adresa
1 Qendra e Kompetences Prizren 120 Prizren
2 Shkolla e Mesme e Lartë Teknike "11 Marsi" - Prizren 1547 Prizren
Harta e shtrirjes regjionale
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.