Shpalljet

Ftesë për ofertë për ekskursion të maturantëve të Sh.M.L.T "11 MARSI" në Prizren

Per me shume informata, ju lutemi shkarkoni dokumentin e bashkangjitur  Lexo më shumë..

Vazhdim konkursi per angazhimin e 2 eksperteve

Per me shume informata, ju lutemi shkarkoni dokumentin e bashkangjitur  Lexo më shumë..

Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës

Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës në Qendrën e Kompetencës Prizren, Qendrën e Kompetencës Skenderaj Qendra e Kompetencës në Malishevë , Sh. M. L. T“11 Marsi”në Prizren për vitin shkollor 2017/2018Ju lutemi shkarkoni aplikacionin dhe detajet e konkursit më poshtë  Lexo më shumë..

Harta e shtrirjes regjionale
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.