Shpalljet

Konkurs: Asistent për nxënës/fëmijë me nevoja të veçanta arsimore

                                                       ...  Lexo më shumë..

Ftesë për ofertë për ekskursion të maturantëve të Sh.M.L.T "11 MARSI" në Prizren

Per me shume informata, ju lutemi shkarkoni dokumentin e bashkangjitur  Lexo më shumë..

Vazhdim konkursi per angazhimin e 2 eksperteve

Per me shume informata, ju lutemi shkarkoni dokumentin e bashkangjitur  Lexo më shumë..

Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës

Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës në Qendrën e Kompetencës Prizren, Qendrën e Kompetencës Skenderaj Qendra e Kompetencës në Malishevë , Sh. M. L. T“11 Marsi”në Prizren për vitin shkollor 2017/2018Ju lutemi shkarkoni aplikacionin dhe detajet e konkursit më poshtë  Lexo më shumë..

Harta e shtrirjes regjionale
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.