Shpalljet

Konkursi dhe aplikacioni për mësimdhenës

Ju lutemi shkarkoni konkursin dhe aplikacionin ne listen e meposhtme.  Lexo më shumë..

Ri-shpallje

KONKURSI PER EKSPERT-FINAL   Lexo më shumë..

Konkurs Per trajnimin e 15 (pese dhjele )trajnereve ne afat prej 5(pese ) diteve

Ju lutemi shkarkoni konkursin ne listen e meposhtme  Lexo më shumë..

Konkursin dhe aplikacionin për mësimdhenës

Ju lutemi shkarkoni konkursin dhe aplikacionin ne listen e meposhtme.  Lexo më shumë..

Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.

Kontakti
AAAPARR
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351
E-mail:xhevahire.pllana@rks-gov.net