Ngjarjet

Ngjarjet që shënuan ditën në AAAPARR

Oda Zejtare e Dortmundit certifikon 10 nxënës dhe dy pjesëtar të FSK-së për metale e saldim

Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim e Gjermanisë (BMZ), në bashkëpunim me Odën e Zejtare në Dortmund (OZD) dhe Shkollën Profesionale “Shtjefën Gjeçovi”, e cila është në menaxhim të Agjencisë së Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARR), për herë të parë...  Lexo më shumë..

Konferenca e dytë vjetore e AAAPARr-së

Është mbajtur Konferenca e dytë vjetore nga Agjencia për Arsim Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARr) në bashkëpunim me DVV-International. Tema e kësaj Konference ka qenë “Përmirësimi i cilësisë në Sistemin e AAP-së dhe ARr-së në Kosovë”. Pjesëmarrës në Konferencë kanë qenë nga Kabineti...  Lexo më shumë..

Trajnimet

Gjatë vitit 2017, Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARr) ka organizuar trajnime të ndryshme me qëllim të ngritjes profesionale të mësimdhënësve të shkollave partnere. Metodikë didaktike dhe Didaktikë profesionale Trajnimet për Metodikë didaktike dhe Didaktik...  Lexo më shumë..

Shkolla e Diasporës

Për herë të parë Organizata “Germin”, mbështetur nga Youth Employment & Skills (YES), GIZ Kosova, në bashkëpunim me Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur, kanë hapur Shkollën e Diasporës në Kosovë, i cili është program i ri dhe multidisiplinar, që i bashkoi të r...  Lexo më shumë..

Realizimi i intershipit në Maltë

Në realizimin e intershipit në kompanitë e ndryshme nga data 10. 9. 2017 deri më 7. 10. 2017 në Maltë kanë qëndruar nëntë nxënës të shkollave partnere të AAAPARr-së, të cilat kanë qenë nën përcjelljen e përfaqësuesve të këtij institucioni.    Pos suksesit të treguar në punën praktike,...  Lexo më shumë..

Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.

Kontakti
AAAPARR
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351
E-mail:xhevahire.pllana@rks-gov.net
Harta e shtrirjes regjionale
Shkurt 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28