Ngjarjet

Ngjarjet që shënuan ditën në AAAPARR

Për herë të parë në Kosovë fillon niveli i 5-të i kualifikimit “Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore”

Ministria e Arsimit,Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencia për Arsim dhe AftësimProfesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARr), për herë të parë në sisteminformal të arsimit në Kosovë, kanë prezantuar nivelin e 5-të të kualifikimit“Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore” që...  Lexo më shumë..

Shkollat partnere të AAAPARr-së pjesëmarrëse në Panairin e Përgjithshëm Ndërkombëtar “Prishtina 2017”

Organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe me mbështetje të Qeverisë së Kosovës, është mbajtur Panairi i 18-të i Përgjithshëm Ndërkombëtar “Prishtina 2017”, ku të pranishmit i kanë ekspozuar produktet dhe shërbimet e tyre nga data 19 deri me 22 prill.Pjesë e këtij panairi ishin edhe shkollat pa...  Lexo më shumë..

Qendra e Kompetencës në Ferizaj, pikë takim i drejtorëve komunal të arsimit

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) në bashkëpunim me Agjencinë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARR), mbështetur nga LUX Development, kanë organizuar takimin me drejtorët komunal të arsimit në Qendrën e Kompetencës në Ferizaj. Qëllimi i këti...  Lexo më shumë..

Qendrat e Kompetencës, storie suksesi dhe potencial i përfitimit nga MSA

Ministrja e Integrimit Evropian, znj.Mimoza Ahmetaj së bashku me shefen e zyrës së Luksemburgut, znj.Anne Doster vizituan Qendrën e Kompetencës në Ferizaj, ku u vlerësua roli dhe rëndësia e Qendrave të Kompetencës për të rinjtë Kosovar. Ministrja Ahmetaj, theksoi se këto qendra do të mundësojn...  Lexo më shumë..

ETF ndihmon për hartimin e Projekt Propozimeve

Është mbajtur punëtoria “Projektet Demonstruese për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional (ZHVP) të mësimdhënësve dhe trajnerëve të AAP-së në Kosovë”,  organizuar nga Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARr), dhe përkrahur nga ETF (Working together Learnin for...  Lexo më shumë..

Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.

Kontakti
AAAPARR
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351
E-mail:xhevahire.pllana@rks-gov.net