Ngjarjet

Ngjarjet që shënuan ditën në AAAPARR

Vizita e delegacionit Gjerman në QK-Skënderaj

Një delegacion Gjerman nga Landi Baden- Württemberg kanë qendruar në Republikën e Kosovës në datat 14, 15 dhe 16 Maj, nën përcjelljen dhe organizimin e stafit të Konsullatës së Republikës së Kosovës në Stuttgart-Gjermani. Anëtarët e delegacionit Gjerman (në mesin e të cilëve deputetë të landit, gaze...  Lexo më shumë..

Punëtori për nivelin e V-të të kualifikimeve

Në organizim të AAAPARr-së dhe  Institutit për bashkëpunim ndërkombëtar të bashkësisë së shkollave të larta popullore gjermane (DVV international) është mbajtur punëtoria me shkollat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional, AAP.Qëllimi i punëtorisë ishte për të parë mundësinë e implementimit të niv...  Lexo më shumë..

Panairi i Edukimit 2018

Me 19 dhe 20 Prill është mbajtur Panairi i Edukimit 2018, në sallen 1 Tetori Prishtinë, organizuar nga organizata Congress Event Organization – CEO, e cila vepron ne këtë fushë që nga viti 2000 dhe operon me aktivitetet e saj në vend dhe rajon. Qëllimi i këtij panairi është që të kontribuoj n...  Lexo më shumë..

Hulumtimi i tregut për nivelin V të kualifikimeve

AAAPARr në bashkëpunim me zyrën e institutit për bashkëpunim ndërkombëtar të bashkësisë të shkollave të larta popullore gjermane në Kosovë, e njohur si DVV International, fillon implementimin e projektit të hulumtimit për nivelin e V-të arsimor të kualifikimeve, në fushën e Arsimit dhe Aftësimit Pro...  Lexo më shumë..

Oda Zejtare e Dortmundit certifikon 10 nxënës dhe dy pjesëtar të FSK-së për metale e saldim

Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim e Gjermanisë (BMZ), në bashkëpunim me Odën e Zejtare në Dortmund (OZD) dhe Shkollën Profesionale “Shtjefën Gjeçovi”, e cila është në menaxhim të Agjencisë së Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARR), për herë të parë...  Lexo më shumë..

Harta e shtrirjes regjionale
Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.