Ngjarjet

Ngjarjet që shënuan ditën në AAAPARR

Vizita e delegacionit Gjerman në QK-Skënderaj

Një delegacion Gjerman nga Landi Baden- Württemberg kanë qendruar në Republikën e Kosovës në datat 14, 15 dhe 16 Maj, nën përcjelljen dhe organizimin e stafit të Konsullatës së Republikës së Kosovës në Stuttgart-Gjermani. Anëtarët e delegacionit Gjerman (në mesin e të cilëve deputetë të landit, gaze...  Lexo më shumë..

Punëtori për nivelin e V-të të kualifikimeve

Në organizim të AAAPARr-së dhe  Institutit për bashkëpunim ndërkombëtar të bashkësisë së shkollave të larta popullore gjermane (DVV international) është mbajtur punëtoria me shkollat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional, AAP.Qëllimi i punëtorisë ishte për të parë mundësinë e implementimit të niv...  Lexo më shumë..

Panairi i Edukimit 2018

Me 19 dhe 20 Prill është mbajtur Panairi i Edukimit 2018, në sallen 1 Tetori Prishtinë, organizuar nga organizata Congress Event Organization – CEO, e cila vepron ne këtë fushë që nga viti 2000 dhe operon me aktivitetet e saj në vend dhe rajon. Qëllimi i këtij panairi është që të kontribuoj n...  Lexo më shumë..

Hulumtimi i tregut për nivelin V të kualifikimeve

AAAPARr në bashkëpunim me zyrën e institutit për bashkëpunim ndërkombëtar të bashkësisë të shkollave të larta popullore gjermane në Kosovë, e njohur si DVV International, fillon implementimin e projektit të hulumtimit për nivelin e V-të arsimor të kualifikimeve, në fushën e Arsimit dhe Aftësimit Pro...  Lexo më shumë..

Oda Zejtare e Dortmundit certifikon 10 nxënës dhe dy pjesëtar të FSK-së për metale e saldim

Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim e Gjermanisë (BMZ), në bashkëpunim me Odën e Zejtare në Dortmund (OZD) dhe Shkollën Profesionale “Shtjefën Gjeçovi”, e cila është në menaxhim të Agjencisë së Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARR), për herë të parë...  Lexo më shumë..

Për ne

Misioni ynë është qe t’i japim një shtytje dhe mbështetje te fuqishme zhvillimit te AAP-së në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane. Në përmbushje të qëllimit, Agjencia synon të arrijë zhvillimin e AFP-së në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit.

Kontakti
AAAPARR
Ndërtesa MAShT-II pranë Fakultetit Ekonomik dhe Juridik- kati i III-të
Rr. Agim Ramadani p.n, Prishtinë
Tel:+ 38 (0) 200 20351
E-mail:xhevahire.pllana@rks-gov.net
Harta e shtrirjes regjionale
Maj 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31