QK-Skenderaj

LëMI I PUNëS
PROFILI ARSIMOR
Energji, klimatizim dhe mjedis
Instalues i ngrohjes, ventilimi/kondicionimit të ajrit
Instalues elektrik
Instalues i ujit, sanitarive dhe sistemeve të energjisë
Ndërtimtari e lartë
Beton punues
Llamarinë punues dhe punues metali
Muratorë dhe pllakashtrues
Ndërtues i konstruksioneve të thata
Ngjyrë punues, llak punues
Ndërtimtari e ulët
Ndërtues i rrugëve
Punëtor pejsazhi
Montues i gypave, ndërtimi i kanaleve
Art
Dizajn i tekstilit dhe veshjeve
Dizajn enterieri
Arkitekturë
Arkitekturë

Të dhënat për kontakt

© Copyright AAAPARr. Të gjitha të drejtat e rezervuara