Të dhëna dhe hulumtime

icons8-financial-growth-analysis-50

Statistikat per te gjitha shkollat partnere te AAAPARr-se_2016-2019

icons8-financial-growth-analysis-50

Hulumtim per Nivelin 5 te kualifikimeve

icons8-financial-growth-analysis-50

Analizë dhe hulumtim - Ofrimi i kurseve afatshkurtëra

icons8-financial-growth-analysis-50

4.1.Statistikat per te gjitha shkollat partnere te AAAPARr-se _2019-2022

icons8-financial-growth-analysis-50

Arsimi dhe aftësimi profesional cilësor,aktiv, i harmonizuar në tregun e punës

Të dhënat për kontakt

© Copyright AAAPARr. Të gjitha të drejtat e rezervuara