Vizitë e Ambasadorit të Luksemburgut në Kosovë, në Qendrat e Kompetencës Ferizaj dhe Prizren

Qendrat e Kompetencës në Prizren dhe Ferizaj janē themeluar dhe mbështetur nga projektet e mëhershme të Agjencisë për Bashkëpunim Zhvillimor të Luksemburgut në Kosovë. Sē bashku me ambasadorin e Qeverisë sē Luxemburgut nē Kosovē z. Eric Dietz vizituam...

Konferenca e V-të e AAAPARR-së “Cilësia në AAP-Atraktivitet në tregun e punës”

Është mbajtur Konferenca e V-të vjetore e Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur “Cilësia në AAP-Atraktivitet në tregun e punës”. Para të pranishmëve u shfaq video promovuese me të arriturat e Qendrave të Kompetencës.Me pas drejtoresha...

Diplomon gjenerata e IV për "Asistentëve për fëmijë/ nxënës me nevoja të veçanta arsimore"

Në një ceremoni festive diplomoi gjenerata e IV-të e "Asistentëve për fëmijë/ nxënës me nevoja të veçanta arsimore". Në fjalën përshendetëse, drejtoresha e AAAPARr-së Fikrije Zymberi theksoi rëndësinë e kualifikimit të të diplomuarve duke u zotuar se Institucioni të cilin ajo e drejton do të vazhdojë edhe më tutje në përkrahjen e tyre edhe për gjeneratat tjera në të ardhmën.Kurse Ministrja e Arsimit Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit Arbërije Nagavci, theksoi se ...

SHëRBIMET

RAPORTET VJETORE

Për t'u informuar rreth raporteve vjetore klikoni në linkun RAPORTET VJETORE.

TË DHËNA DHE HULUMTIME

Për t'u informuar rreth të dhenave dhe hulumtimeve klikoni në linkun TË DHËNA DHE HULUMTIME.

UDHËZUESIT

Për t'u informuar rreth udhëzuesve klikoni në linkun UDHËZUESIT.

PYETJET Më Të SHPESHTA

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MAShT), ka ndërmarrë një varg hapash për reformim të sistemit të arsimit. Një ndër hapat konkretë është edhe reformimi i arsimit profesional me qëllim të krijimit të kuadrove profesionale dhe kompetente sipas kërkesave të tregut të punës. Pasi që, Arsimi dhe aftësimi profesional, arsimi për të rritur dhe arsimi gjatë gjithë jetës janë segmentet dhe investime kyçe në sektorin e arsimit që përgatit nxënësit/kandidatët  për jetë dhe punë. Pra, qëllimi kryesor i këtyre hapave është që të ketë drejtime dhe profile sipas kërkesave të tregut të punës, që nxënësit të jenë kompetentë, të kenë
shkathtësi reflektive dhe shkathtësi të përdorimit të teknologjive të reja dhe të jenë inovativë, pasi që tani jemi në kohën e globalizmit dhe duhet të ecim në hap me kohën. Për avancimin e Arsimit dhe aftësimit profesional dhe për të rritur MASHT, ka themeluar
Agjencinë për Arsimin, Aftësimin Profesional dhe Arsim për te Rritur e cila është përgjegjëse për zbatimin e politikave të AAPRr . Aktualisht funksionon në gjashtë institucione të AAPRr – Qendra të Kompetencës. Arsimi i mesëm profesional, që nënkupton institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional dhe për të rritur, ka si qëllim parësor përgatitjen e kuadrove për treg të
punës, por nëse ndiqet rruga e trasuar në legjislacionin në fuqi ofron edhe mundësi të aplikimit
në studime të larta post sekondare te nivelit të 5 të KKK-së dhe universitare.

Koncepti i Qendrës së Kompetencës si shkolla nacionale është që të ofrojë cilësi të lartë të arsimit dhe aftësim duke i kombinuar njohuritë teorike me praktikën profesionale, si dhe duke ua mundësuar nxënësve përvojat e para me tregun e punës gjatë kohës sa ata mësojnë, kurse praktika profesionale të realizohet në punëtoritë e QK-së dhe në kompani të ndryshme.
Kështu që, MAShT, në bashkëpunim me Qeverinë e Luksemburgut, ka ndërtuar Qendrën e Kompetencës në Ferizaj dhe në Prizren, kurse në Skenderaj dhe në Malishevë janë ndërtuar nga MAShT dhe Qeveria e Norvegjisë. Kurse dy shkolla profesionale, ShMT “11 Marsi” në Prizren dhe ShMLP “Shtjefën Gjeçovi” në Prishtinë, me vendim nr. 2-33/18 të datës 10.07.2017, janë
kthyer në Qendra të Kompetencës, ku secila QK ka të caktuara kodet e identifikimit. Qendrat e Kompetencës janë të rregulluara sipas Udhëzimi Administrativ nr. 05/2012.

Duke qenë të vetëdijshëm për sfidat e reja që sjell globalizmi, si një realitet i ri, si një dukuri me ndikim shumë të madh në të gjitha zhvillimet arsimore, ekonomike, sociale, politike, arsimi profesional është një nga fushat më të rëndësishme të shoqërisë në kohën moderne të shekullit 21. Ndikimi i arsimit profesional në përformancën strukturore të tregut të punës është gjithnjë e më i theksuar, sepse ndërtimi i shoqërisë së dijes, është një nevojë  për të gjitha vendet  të cilat
synojnë  një zhvillim  të qëndrueshëm  ekonomik, kulturor dhe social. Kjo pasi që, roli i arsimit dhe aftësimit profesional, arsimit për të rritur dhe arsimi gjatë gjithë jetës  është vendimtar në ndërtimin e një shoqërie të tillë. Arsimi dhe aftësimi profesional pajis nxënësit me  njohuri, shkathtësi, vlera dhe qëndrime që ju mundësojnë atyre t’i plotësojnë nevojat e të sotmes dhe sfidat e së nesërmes. 

Në menaxhim të AAAPARr-së janë :
 Qendra e Kompetencës ’’11 Marsi’’ në Prizren;
 Qendra e Kompetencës ‘’Shtjefën Gjeçovi’’ në Prishtinë;
 Qendra e Kompetencës në Prizren;
 Qendra e Kompetencës në Skenderaj;
 Qendra e Kompetencës në Malishevë;
 Qendra e Kompetencës në Ferizaj.

Janë kualifikime të nivel postsekondar, jo terciar, pra qendrojnë ndermjet arsimit të mësëm të lartë dhe nivelit bachelor. Keto kualifikime profesionale përgatisin individ për treg të punës, pra për punësim si: teknik të lartë, specialist apo menaxher të rinjë. Niveli V-të, aktualisht në Kosovë është një ofertë e re, por e kufizuar, por me shumë perspektivë. Kualifikimi është i përshtatur sipas Kornizës vetë-rregulluese të PEARSON-it, Institucion ky shumë prestigjioz i njohur në 70 vende të botës. Këto kualifikime janë një vjeçare dhe kanë 120 kredi. Kandidatet e përfshirë në këtë kualifikim marrin diplomën nga BTEC dhe janë të dizajnuara për të ofruar kualifikimet profesionale të lidhura me punën në një sërë sektorësh.Standardet e profesionit janë hartuar nga
MAShT dhe Oda Ekonomike e Kosovës ndërsa kurrikulat, trajnimi i mësimdhënësve është bërë
nga PEARSON. Tutje,AAAPARR, në bashkëpunim me organizatën DVV-international ka zhvilluar edhe 4 kualifikime te nivelit të pestë: Automekanik, Rrobaqepësi, Metalpunues dhe Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit. Dy prej tyre pra, kualifikimi per Automekanik dhe Metalpunues janë akredituar si kualifikime, ndersa dy kualifikimet tjera janë në proces të akreditimi.

AAAPARr deri me tani ka ofruar dhe zbatuar dy kualifikime të nivlelit të pestë Këshilltar në Karrierë”, ku kemi pasur vetëm një gjeneratë 2018/19 të regjistruar prej 35 vetave, prej tyre kanë diplomuar 21. Kurse “Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore”, ka filluar nga shtatori i vitit 2017 me 54 kandidatë në Qendrën e Kompetencës në Ferizaj, pastaj është vazhduar me gjenerata tjera, gjenerata e dytë në vitin 2018/19 me 75 kandidatë të regjistruar, gjenerata e tretë për vitin shkollor 2019/20, me 52 kandidatë të regjistruar ,gjenerata e katert me 50 kandidate dhe tani
gjenerata e peste me 184 kandidate qe vijuar. Deri me tash këtë nivel të kualifikimeve e kanë arritur gjithsej 178 të diplomuar, ku prej tyre deri me tash janë punësuar rreth 80%.

GALERIA JONë

Button 1
Button 2
Button 1
Button 2
Button 1
Button 2
Button 1
Button 2

Të dhënat për kontakt

© Copyright AAAPARr. Të gjitha të drejtat e rezervuara