Vizita zyrtare në Shqipëri

Në kuadër të takimeve me institucionet relevante të arsimit në Shqipëri, drejtoresha e AAAPARr-së, së bashku me disa zyrtar të këtij institucioni, vizituan edhe Kolegjin Profesional të Tiranës. Ky kolegj ofron kualifikime profesionale dhe të nivelit të V-të, për këtë arsye biseduam dhe ndamë përvojat tona me stafin e këtij institucioni arsimor.

Të dhënat për kontakt

© Copyright AAAPARr. Të gjitha të drejtat e rezervuara